hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Truyện vui: Đắm tàu

Một chiếc tàu du lịch sắp bị đắm, mà không có đủ thuyền cứu hộ, nên chỉ có một cách để mọi hành khách thoát nạn, là mọi người phải nhảy xuống biển và tự bơi vào bờ. Trên tàu có 1 lá cờ đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhưng không có ai muốn nhảy cả, nên thuyền trưởng đã nghĩ ra một cách nói như sau để mọi người phải nhảy xuống biển.

Thuyền trưởng hô to:

1-“Những người lịch sự thì sẽ nhảy xuống biển”. Lập tức những hành khách người Anh nhảy xuống biển.

2-“Ai nhảy xuống biển thì sẽ trở thành người anh hùng”. Lập tức những hành khách người Mỹ nhảy xuống biển.

3-“Cấm nhảy”. Lập tức những người Pháp nhảy xuống biển.

4-“Có rất nhiều cá ở dưới biển”. Lập tức những người Trung Quốc nhay xuống biển.

5-“Có rượu vod-ca ở dưới biển”. Những người Nga lập tức nhảy xuống biển.

6-“Có nhiều cô gái đẹp ở dưới biển”. Những người Ý lập tức nhảy xuống biển.

8-“Thế giới đã nhảy xuống biển rồi”. Lập tức những người Nhật nhảy xuống biển.

Cuối cùng, thuyền trưởng và tất cả mọi hành khách đã nhảy xuống biển rồi, trừ mấy người Việt Nam không nhảy. Mấy người VN kêu to: “Chúng tôi phải ở lại trên tàu để bảo vệ cờ đảng CS VN.”/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa