hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Truyền thống nhân đạo của người Việt Nam ta

Đã từng có nhiều sự việc độc ác xảy ra trong lịch sử nước Việt Nam ta, nhưng nói chung, dân tộc Việt Nam ta là dân tộc có bản tỉnh nhân đạo.

Người Việt Nam ta có câu châm ngôn: “ Đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại”, hoặc “Thương người như thể thương thân”.

-Năm 1044, VN có chiến tranh với người Chiêm Thành ( nay là vùng Bình Định, Nha Trang), vua Lý Thái Tông ra mệnh lệnh: “Kẻ nào giết bậy người Chiêm Thành, thì sẽ giết không tha”.

-Cũng năm đó, vua Lý Thái Tông ra mệnh lệnh “Cấm quan coi ngục không được sai tù làm việc riêng”.

-Năm 1052, vua Lý Thái Tông cho làm Chuông kêu oan, để ở điện Long Trì, để cho dân ai có nỗi oan, thì đánh chuông tâu lên vua.

-Năm 1056, vua Lý Thánh Tông, (con vua Lý Thái Tông), nói với tả hữu rằng: “Bây giờ là mùa đông, ta ở trong cung, được sưởi ấm, mà vẫn rét. Thế thì người tù ở trong ngục thế nào?” Vua ra lệnh phát chăn ấm, cơm ngon cho người tù.

-Năm 1064, vua Lý Thánh Tông xử kiện nói: “Ta cần phải yêu dân như yêu con ta”. Từ đó, vua ra lệnh giảm tội cho tất cả tội phạm.

-Năm 1257, 1283, 1287, quân Nguyên-Mông Cổ xâm lược VN. Cả 3 lần đều thua trận. Tất cả các tù binh Nguyên đều được thả về, trừ tướng O Ma Nhi, vì quá tàn ác, nên bị đục thuyền cho đắm tàu, bị chết đuối.

-Năm 1289, khi chiến tranh với quân Nguyên kết thúc, có nhiều tấu biểu nói việc một số người Việt đầu hàng quân Nguyên, khi quân Nguyên đang mạnh, cân fphair trừng trị. Thượng hoàng Trần Thánh Tông, bố của vua Trần Nhân Tông sai đốt hết đi, không trừng phạt người đầu hàng giặc.

-Năm 1407-1427, VN bị nhà Minh xâm lược. Năm 1427, quân Minh thua, hơn 50.000 quân Minh bị bắt làm tù binh. Vua Lê Lợi ra lệnh thả hết về. Vua Lê Lợi ra lệnh cấp cho tù binh Minh 500 thuyền, 20.000 con ngựa để về nước. Tướng Minh đã cảm động khóc khi về.

-Năm 1789, nhà Thanh xâm lược VN, bị thua. Vua Quang Trung cũng ra lệnh thả hết tù binh về.

-Năm 1954, người Pháp thua VN tại Điện Biên Phủ, hơn 11.000 quân Pháp bị bắt làm tù binh. Tất cả đều được đối xử nhân đạo, và được Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lệnh thả về. 20 phụ nữ tù binh Pháp được thả đầu tiên sau 2 tuần chiến tranh kết thúc.

-Trong chiến tranh Việt Nam-Mỹ, có 591 phi công Mỹ bị bắt là tù binh, bị bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò-Hiton Hà Nội. Các phi công Mỹ được đối xử nhân đạo, ăn uống đầy đủ, được chơi thể thao, và năm 1973, sau Hiệp định Pari, VN đã trao trả tất cả tù binh Mỹ. Khi được trao trả, tất cả các tù binh phi công Mỹ đều khỏe mạnh.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Mỹ dự đoán sẽ có “tắm máu-blood bath”, vì người Mỹ dự đoán sẽ có sự trả thù đối với nhưng người từng làm việc cho Mỹ và Chính quyền Sài Gòn cũ.

Nhưng không hề có “tắm máu” nào cả, chỉ có đi học tập, cải tạo.

-Hiện nay, trong nhiểu nhà tù-trại cải tạo ở Việt Nam ta có Buồng hạnh phúc, giành cho những phạm nhân cải tạo tốt, thỉnh thoảng được gặp và ngủ với vợ, hoặc chồng mình vào ngày thứ bảy, Chủ nhật. Trên thế giới, ít có nước nào có chế độ nhà tù nhân đạo như vậy.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa