hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

“Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”-lời Hồ Chí Minh

Lời giới thiệu

Ngày 31 tháng 10 năm 1946, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa 1, tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội nhất trí trao cho trách nhiệm thành lập Chính phủ mới, thay Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập trước đó vài tháng.

Sau khi nhận lãnh trách nhiệm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu :”Lời tuyên bố trước Quốc hội”, trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới, tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”.

Bài phát biểu này được đăng trong cuốn sách: “60 năm, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, năm 2005, trang 47, 48.

**************

“Lần này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách Chính phủ một lần nữa. Việt Nam chưa được độc lập, chưa được thống nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng phải gắng mà làm. Tôi xin nhận.

Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng, Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố vị, mong được thăng quan phát tài.

Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài không đảng phái.

Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới: Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam.

Tuy trong nghị quyết không nói đến, không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết.

Theo lời quyết nghị của Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ biết làm việc, có gan góc, quyết tâm đi vào mục đích trong thì kiến thiết, ngoài thì tranh thủ độc lập và thống nhất của nước nhà.

Anh em trong Chính phủ mới sẽ dựa vào sức của Quốc hội và quốc dân, dầu nguy hiểm mấy cũng đi vào mục đích mà quốc dân và Quốc hội trao cho.”///

 

**********

Lời bình: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến đảng Việt Nam, tức là nói đến đảng của dân tộc Việt Nam, chứ không nói đến đảng Mac, Lê nào cả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói đến một Chính phủ đoàn kết toàn dân không đảng phái. Chính vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho bổ nhiệm một loạt các Bộ trưởng không đảng viên cộng sản, như Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh, sau đó Bộ trưởng Phan Anh chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Chủ tịch thành phố Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng,,,.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cho đến nay, không thấy cho bổ nhiệm bất kỳ một Bộ trưởng nào, một Chủ tịch ủy ban hành chính nào là ngoài đảng nữa.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa