hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Thế nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Mặc dù chúng ta nói về việc học tập, và thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng chưa thấy có một định nghĩa đầy đủ nào về thế nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ví dụ, trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề trích dẫn một chữ nào nói về chủ nghĩa Mac-Lê, nhưng không có nhà nghiên cứu nào nói đến điều này.

Trong Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng không có một chữ nào nói đến chủ nghĩa Mac-lê. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng không bao giờ dám nói về điều này.

Trong Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Versailles năm 1919, anh Nguyễn Ái Quốc đòi cho dân ta các quyền tự do tối thiểu như Tự do báo chí, Tự do lập hội, Toàn xá tất cả chính trị phạm,,,. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng không bao giờ dám nhắc đến một cách mạnh mẽ các yêu sách này.

Bởi vậy, hochiminhbao.com xin có một giải thích đầy đủ về Thế nào là tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh có 2 phần.

Một phần nói đến dân chủ và tự do, không đả động gì đến chủ nghĩa Mac, Lenin.

Một phần có nói đến chủ nghĩa Mac, Lenin.

Nhưng chủ nghĩa Mac, Lenin đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới rồi. Chủ nghĩa Mac, Lenin xuất phát từ Châu Âu, mà Châu Âu cũng không có nước nào thực hiện Chủ nghĩa Mac, Lenin.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói một cách ý nhị rằng: “Chủ nghĩa Mác là gì? Chủ nghĩa Mác là ở châu Âu. Mà châu Âu không phải là toàn thế giới”.

Bản thân nước Đức là quê hương của ông Mác họ cũng không thực hiện chủ nghĩa Mac. Và nước Nga, quê hương của ông Lenin, họ cũng đã vứt chủ nghĩa Lenin đi rồi. Tổng thống Nga Putin đã từng nói ông Lê Nin đã đặt quả bom hẹn giờ cho chủ nghĩa li khai ở Nga ngày nay, và Tổng thống Putin là người phải giải quyết hậu quả.

Về phía Việt Nam, Chủ tich Hồ Chí Minh cũng đã từng cho giải tán đảng cộng sản Đông dương ngày 11 tháng 11 năm 1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên nước là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chứ không đặt tên nước là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên đảng là đảng Lao động Việt Nam, chứ không đặt tên đảng là đảng cộng sản Việt Nam.

Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tin tưởng ở chủ nghĩa Mac-Lenin là điều dễ hiểu. Bởi vì cũng đã từng có nhiều nước trên thế giới bị ngộ nhận về chủ nghĩa Mac-Lenin, chứ không phải chỉ Việt Nam ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Người đời không ai là thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm”.

Cũng giống như mỗi người chúng ta, có lúc chúng ta nghĩ đúng, cũng có lúc chúng ta nghĩ sai. Khi đã nhận ra cái sai rồi thì phải sửa, để quay sang cái đúng. Còn nếu cứ bám giữ cái sai mãi, thì chỉ đi đến thất bại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chúng ta không sợ sai lầm. Nhưng khi đã nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa”.

Biết nhận ra sai lầm, và biết sửa chữa, mới đúng là Tư duy Hồ Chí Minh.

Bây giờ thế giới người ta đã tỉnh ngộ, đã sửa chữa, đã bác bỏ học thuyết Mac-Lenin sai lầm ấy rồi, bởi vậy chúng ta cũng nên tỉnh táo, không nên mù quáng bám giữ cái học thuyết sai lầm đó.

Nhưng phải nói là các nước đã bác bỏ chủ nghĩa cộng sản không phải là đã đạt được những sự phát triển hoàn hảo.

Bởi vậy nước Việt Nam ta không nên học theo chế độ dân chủ đa đảng của các nước đó. Đa đảng chỉ có cãi nhau, và làm cho chính trị mất ổn định.

Ở nước Việt Nam ta, lãnh đạo đất nước chỉ nên, và chỉ có thể là đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra.

Bác bỏ điều này là đưa đất nước vào sự hỗn loạn chính trị, chỉ có lợi cho bọn cơ hội chính trị, và cho chủ nghĩa khủng bố.

Nhưng sự mù quáng, không chịu nhận sai lầm là không đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hơn nữa, kết quả của 40 năm Đổi Mới cho thấy rằng chẳng có dính dáng gì đến chủ nghĩa Mac-lê gì cả. 40 Đổi Mới thực hiện kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài, sở hữu tư nhân, đều không phải là chủ nghĩa Mac-Lê.

Bây giờ, năm 2019, lại thấy ai đó nói đến “Phát triển học thuyết Mac-Lê”.

Thế là lại quay trở lại con đường cũ tối tăm.

1000 năm Bắc thuộc không làm cho dân tộc Việt Nam ta bị nô lệ về tư tưởng cho phương Bắc, thế mà giờ đây, nhiều người cam tâm làm nô lệ cho ông Mac-Lê xa lạ nào đó.

Cách phát triển học thuyết Mac-Lê tốt nhất, là vứt cái học thuyết đó vào sọt rác của lịch sử, chỉ vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, và các Tư tưởng của người Việt Nam ta, như của vua Lý Thái Tổ, vua Trần Nhân Tông, tướng Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi,,, về “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc”, làm nền tảng lý luận để phát triển đất nước, và học tập kinh nghiệm phát triển của các nước phát triển nhất thế giới, để vận dụng vào nước ta.

Để phát triển đất nước, chúng ta chỉ nên vận dụng phần Tư tưởng Hồ Chí Minh nói về dân chủ và tự do.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và tự do thể hiện chủ yếu ở 7 tác phẩm sau đây:

1Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Versailles năm 1919. Trong yêu sách này, anh Nguyễn Ái Quốc đòi người Pháp thực hiện các quyền tự do sau đây cho dân Việt Nam ta:

-Tự do báo chí, tự do tư tưởng.

-Tự do hội họp, tự do lập hội.

-Thả tất cả các tù chính trị.

-Tự do đi lại trong xứ và tự do ra nước ngoài.

2Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày mồng 2    tháng 9 năm 1945. Trong Tuyên ngôn độc lập này, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nói một chữ nào đến chủ nghĩa Mac, Lenin, không có một chữ nào nói đến cộng sản hay chủ nghĩa xã hội, không trích dẫn một chữ nào của Tuyên ngôn Cộng sản của ông Mac, không trích dẫn một tư tưởng nào của ông Lê -Nin.

Trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1774 : “Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng”,

Và trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền của nước Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

3Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban soạn thảo. Trong Hiến pháp 1946 này, cũng không có một chữ nào nói đến chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Hiến pháp 1946 chỉ nói đến xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và tự do, tự do báo chí, tự do tư tưởng, bảo đảm quyền sở hữu tư nhân, một Chính phủ mất tính nhiệm thì phải từ chức, Quốc hội họp, nhân dân được vào nghe, mọi điều sửa đổi Hiến pháp thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết,,,.

4Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các Kỳ,Tỉnh, Huyện và Làng năm 1945. Trong thư này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ :

“nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.

“Chúng ta phải yêu dân, thì dân mới yêu ta, kính ta”.

 “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng dều là đầy tớ của dân, chứ không phải để đè đầu dân.”

5Cuốn sách “DÂN VẬN” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng, đăng trên báo Cứu quốc:Thế nào là cần, (30-5-1949); Thế nào là  kiệm, (31-5-1949); Thế nào là liêm, (1-6-1949); Thế nào là chính, (2-6-1949). Trong cuốn sách này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

6-Bài phát biểu trước Quốc hội năm 1946, khi đó Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”, “Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài không đảng phái”.

7-Chương trình Việt Minh, năm 1941, nêu rõ sau khi giành được chính quyền, Việt Nam Đôc Lập Đồng Minh-tức là Việt Minh sẽ thực hiện các quyền tự do-dân chủ như sau đây cho dân Việt Nam ta:

-Ban hành các quyền tự do dân chủ như: tự do xuất bản, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại trong xứ và xuất dương.

– Toàn xá chính trị phạm và thường phạm.

-Bỏ thuế thân và các thuế do Pháp, Nhật đặt ra, lập một thứ thuế rất nhẹ và công bằng.”

Phía dưới của bản Chương Trình Việt Minh này còn nêu rõ :

“ Hỡi đồng bào? Bản chương trình này trên đây có hai tánh chất:

  1. Là chân chính. 2. Là thành thực, dân chủ.”

Chân chính, và thành thật, thế mà tai sao giờ đây đảng cộng sản Việt Nam không thực hiện các quyền đó cho nhân dân Việt Nam ta?

Và còn nhiều tác phẩm khác nữa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và của đảng cộng sản Việt Nam, của Việt Minh khi chưa giành được chính quyền.

Rất nhiều người ngày nay không thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tất cả các dự án cướp đất của dân để xây sân golf, xây khách sạn, xây nhà máy bia,,,đền bù tiền rẻ mạt cho dân, đều là vi phạm Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đuổi trường học, bệnh viện ra khỏi trung tâm Hà Nội, để lấy đất cho bọn Nhóm Lợi Ích xây khách sạn, văn phòng, siêu thị, chung cư, nhà lầu,,,là vi phạm Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sưu cao, thuế nặng có hại cho dân là vi phạm Tư tưởng hồ Chí Minh.

Thủ tục hành chính “hành dân là chính” là vi phạm Tư tưởng hồ Chí Minh.

Các chính sách làm lợi cho một nhúm các Nhóm lợi ích, làm hại cho đông đảo nhân dân, là vi phạm Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài Tư tưởng Hồ Chí Minh ra, chúng ta cũng phải học tập Tư tưởng của cha ông ta ngày xưa, của vua Lý Thái Tổ, vua Trân Nhân Tông, tướng Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi, vua Quang Trung Nguyễn Huệ,,,.

Người Việt Nam ta đâu có đến nỗi kém cỏi gì mà phải đi vay mượn tư tưởng của người khác, xa lạ. Người Việt Nam cũng có đủ sự tài giỏi và thông minh để tự xây dựng nên học thuyết phát triển đất nước của chính mình.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa