hochiminhbao.com

hochiminh`s thoughts worth telling about

    Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
    Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                 Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
                    Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời Trần Hưng Đạo
            Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc, thì phải đàn hặc ngay-Lời vua Lê Lợi
                         Ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta-Lời Hồ Chí Minh

Kỷ niệm nhỏ về đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Minh Tuấn

Đầu năm 1997, khi đó đang trong Kỳ họp Quốc hội.

Một buổi tối, anh Xuân Ba, Trưởng ban Phóng sự, báo Tiền Phong, nói tôi chở anh ấy đi có việc. Tôi đi xe máy vững vàng, an toàn, nên được anh Xuân Ba tín nhiệm giao nhiêm vụ làm xe ôm cho anh trong vài cuộc đi chơi đây đó. Continue reading

About hochiminhbao


Trang Web của những người mong muốn thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì"-Lời Hồ Chí Minh.

Contact

Email to hochiminhbao.com:

hcmbao@gmail.com

Follow hcmbao

 Subscribe to this blog
Follow me on Twitter
 Connect on Facebook
 Gallery on Flickr

Copyright


© 2019 by hochiminhbao.com.

You're welcome to link to hochiminhbao.com, or to republish any posts and images of this website.

We are very appreciated if you quote source from hochiminhbao.com.

Thank you.