hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Chính phủ là công bộc của dân.

Cách đây hơn 60 năm, vào ngày 12 tháng 10, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo đầu đề “Chính phủ là công bộc của dân”, ký tên Chiến Thắng, đăng trên báo Cứu Quốc, tiền thân của báo Đại Đoàn Kết ngày nay. Tôi xin đăng lại toàn văn bài báo có giá trị này của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách nhỏ NGHĨ VỀ NƯỚC VIỆT này, để cho mọi người học, và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Chính phủ là công bộc của dân.

“Non hai tháng trước đây, trước đây, trước cuộc khởi nghĩa 19-8-1945, nói tới hai chữ Chính phủ người ta nghĩ ngay tới một bọn đầu đảng cướp nguy hiểm, xảo quyệt. Trái lại, ai ai đối với Chính phủ nhân dân hiện nay cũng đều có một cảm tình thân mật xen lẫn với một tôn kính sâu xa: Chính phủ đối với ta như người “anh cả trong gia đình, một đồng chí phụ trách trong một địa phương, một người đứng mũi chịu sào ta có thể vững lòng trông cậy và gửi số mệnh vào.

Người xưa nói: quan là công bộc của dân, ta cũng có thể nói: Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh.

Các Uỷ ban nhân dân làng, phủ là hình thức Chính phủ địa phương phải chọn trong những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui vào lọt các Uỷ ban đó.

Uỷ ban nhân dân làng trái với các hội đồng kỳ mục cũ thối nát, sẽ làm những việc có lợi cho dân, không phạm vào công lý, vào tự do của dân chúng. Nó hết sức tránh cuộc bắt bớ đánh đập độc đoán, những cuộc tịch thu tài sản không đúng lý. Uỷ ban nhân dân thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng công quỹ, không dám tuỳ ý tiêu tiền vào những việc xa phí như ăn uống.

Những nhân viên Uỷ ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa Uỷ ban để gây bè tìm cánh, đưa người “trong nhà trong họ” vào làm việc với mình.

Nói tóm lại, bao nhiêu những cái xấu xa, thối nát, bất công, áp bức của chế độ cũ, của các hội đồng kỳ mục trước sẽ không thể tồn tại trong các Uỷ ban nhân dân bây giờ.

Uỷ ban nhân dân là Uỷ ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó.

CHIẾN THẮNG”

Bây giờ, chúng ta thử nhìn lại xem đất nước việt Nam đã thực hiện tốt những lời dạy nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay chưa?

Các cơ quan đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã biết, và dám thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh” hay chưa?

Mỗi đảng viên, mỗi công chức Nhà nước hãy thử xem lại mình mình đã thực sự là “công bộc của dân” hay chưa?

Chúng ta đâu cần phải tìm đâu xa các lý luận cao siêu xa vời của ai đó để thực hiện giấc mơ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”.

Hãy cố gắng thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và thực hiện những gì là giá trị văn hóa cổ truyền của người Việt Nam ta là đủ.

Chẳng có một thứ chủ nghĩa nào trên thế giới dạy “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Chẳng có một nhà tư tưởng nào trên thế giới nói điều đơn giản như tướng Trần Hưng Đạo đã dạy cách đây hơn 700 năm “phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”.

Chẳng có một ông vua nào trên thế giới đã nói điều đơn giản và chân lý vĩnh hằng như vua Lý Thái Tông đã nói năm 1044, cách đây gần 1000 năm “Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai?”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và Tư tưởng của người Việt Nam ta từ ngàn xưa là đủ để đưa nước Việt Nam ta “sánh vai được với các cường quốc năm Châu”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong muốn.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa