hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vì sao chỉ học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà không học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Vào ngày mồng 7 tháng 11 năm 2006, Bộ chính trị Đảng cộng sản ta đã ra Chỉ thị số 06-CT/TƯ về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau đó, ngày mồng 6 tháng 3 năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung Ương lại ra Kế hoạch số 31-KH/BTGTƯ về tổ chức cuộc thi “Bác Hồ-Người là niềm tin tất thắng”. Continue reading

Tính thời sự của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Và chỉ ngày hôm sau, ngày mồng 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Bác Hồ đã chỉ đạo một trong những nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của Chính phủ là phải xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ. Trong phiên họp đó, Bác Hồ đã nói: Continue reading

Truyền thống nhân đạo của người Việt Nam ta

Đã từng có nhiều sự việc độc ác xảy ra trong lịch sử nước Việt Nam ta, nhưng nói chung, dân tộc Việt Nam ta là dân tộc có bản tỉnh nhân đạo.

Người Việt Nam ta có câu châm ngôn: “ Đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại”, hoặc “Thương người như thể thương thân”.

-Năm 1044, VN có chiến tranh với người Chiêm Thành ( nay là vùng Bình Định, Nha Trang), vua Lý Thái Tông ra mệnh lệnh: “Kẻ nào giết bậy người Chiêm Thành, thì sẽ giết không tha”. Continue reading

Tình báo Mỹ OSS và Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945

Năm 2006, ở Mỹ đã xuất bản cuốn sách  OSS and Hochiminh- Unexpected Allies in the War against Japan”, của tác giả, nữ giáo sư Dixee R Bartholomew -Feis.

Cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Việt, đầu đề tiếng Việt là“OSS và Hồ Chí Minh, đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến tranh chống Nhật”-và được Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản ở Hà Nội năm 2007. Continue reading

Đổi tên Đảng, đổi tên Nước

Trước Đại hội Đảng lần thứ 10, năm 2006, tôi có viết cho báo Dân Trí của anh Phạm Huy Hoàn bài báo “Đổi tên Đảng, đổi tên nước”, dựa theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vì tôi nghĩ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa, chứ không khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và tại Đại hội Đảng lần thứ hai năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam, chứ không đặt tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Continue reading

Thế nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Mặc dù chúng ta nói về việc học tập, và thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng chưa thấy có một định nghĩa đầy đủ nào về thế nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ví dụ, trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề trích dẫn một chữ nào nói về chủ nghĩa Mac-Lê, nhưng không có nhà nghiên cứu nào nói đến điều này. Continue reading

“Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”-lời Hồ Chí Minh

Lời giới thiệu

Ngày 31 tháng 10 năm 1946, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa 1, tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội nhất trí trao cho trách nhiệm thành lập Chính phủ mới, thay Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập trước đó vài tháng.

Sau khi nhận lãnh trách nhiệm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu :”Lời tuyên bố trước Quốc hội”, trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới, tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”.

Bài phát biểu này được đăng trong cuốn sách: “60 năm, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, năm 2005, trang 47, 48. Continue reading

Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thua kém gì Hiến pháp Mỹ, Pháp, Nhật,,,

,

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh  Hồ thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đến ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946, Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đã được bầu qua cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của cả nước.

Continue reading

Yêu sách 8 điểm của anh Nguyễn Ái Quốc năm 1919

 

Lâu đài Versailles

Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc, các nước thắng trận họp tại Lâu đài Versailles, Pháp, vào ngày 28 tháng 6 năm 1919, để thảo luận về việc bảo đảm hòa bình sau chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson cũng tham dự Hội nghị này. Khi đó, Tổng thống Mỹ Wilson rất nổi tiếng với bản Tuyên bố 14 điểm công bố năm 1918, trong đó tại Điểm số 14, Tuyên bố này nêu rõ như sau: “Thành lập Liên minh các dân tộc ( Liên Hiệp quốc UN ngày nay) để đảm bảo độc lập cho tất cả các dân tộc trên thế giới, dù lớn, dù nhỏ-  (14.   The formation of a League of Nations to guarantee independence for all countries, large and small“).

Continue reading

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các Ủy ban, Tỉnh, Huyện, và Làng

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới được thành lập ít ngày, trong các cán bộ Nhà nước từ trung ương đến địa phương đã nảy sinh nhiều tệ nạn đè nén nhân dân, tư túng, kéo bè kéo phái, sa đọa,,,. Continue reading

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa