hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Lịch sử

Vì sao chỉ học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà không học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Vào ngày mồng 7 tháng 11 năm 2006, Bộ chính trị Đảng cộng sản ta đã ra Chỉ thị số 06-CT/TƯ về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau đó, ngày mồng 6 tháng 3 năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung Ương lại ra Kế hoạch số 31-KH/BTGTƯ về tổ chức cuộc thi “Bác Hồ-Người là niềm tin tất thắng”. Continue reading

Tính thời sự của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Và chỉ ngày hôm sau, ngày mồng 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Bác Hồ đã chỉ đạo một trong những nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của Chính phủ là phải xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ. Trong phiên họp đó, Bác Hồ đã nói: Continue reading

Tên nước Việt Nam ta từ trước đến nay

Từ ngày xưa, nước Việt Nam ta đã từng có nhiều tên gọi khác nhau. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút các tên gọi đó.

  • Văn Lang (2879 trước Công Nguyên-258 tCN). Tên đầu tiên của nước Việt Nam là Văn Lang, thuộc thời kỳ Hồng Bàng. Thời kỳ Hồng Bàng là thời 18 vua Hùng Vương cách đây hơn 4000 năm. Khi đó, dân tộc Việt Nam ta có tên gọi là dân tộc Lạc Việt, và nhà nước Văn Lang.

Continue reading

Người Việt Nam ta đến từ đâu?

Chúng ta đều biết loài người tiến hóa từ loài vượn.

Thế thì có 2 câu hỏi thú vị đặt ra:

  • Vì sao loài người tiến hóa từ loài vượn, chứ không tiến hóa từ các loài động vật khác như hổ, báo, hươu, nai, trâu, bò,,,?
  • Nếu loài người tiến hóa từ loài vượn, thì phải chăng người Việt Nam ta cũng tiến hóa từ loài vượn mà sống ở lãnh thổ nước Việt Nam ta từ nhiều triệu năm trước đây?

Continue reading

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa